Gặp lại hàng xóm cũ. Trong lúc ngồi nói chuyện, mình chợt thấy lại mình của năm đó: suốt ngày đem đồ chơi qua nhà hàng xóm chơi, tối tối lại rủ cô con gái của Dượng cùng mấy đứa nhỏ chơi trò đốt đèn, tước lá chuối khô đốt lửa, rồi lấy bọc đốt quấn thành ống rọi… Cứ chơi dưới ánh trăng như thế, không biết muộn phiền.

***

Gặp lại hàng xóm cũ

Đã mười lăm năm rồi

Tóc xanh thành điểm bạc

Năm tháng cũng dần trôi.

 

Ngày xưa còn thơ bé

Hay qua nhà Dượng chơi.

Mấy cô em gái nhỏ

Bày biện đủ trò cười.

 

Ngày Dượng, Dì ra Bắc.

Cô bạn nhỏ cũng đi.

Chỉ căn nhà ở lại.

Hàng xóm mới dọn về.