Cây mai vàng miền Nam có thể dùng chữa bệnh không? (Ochna integerrima)

Gom hết 365 ngày để thành mùa xuân – đó chính là hồn cốt của mai vàng (Ochna integerrima). Hoa mai vàng, vẻ đẹp ngày Tết Việt Nam Người ta ai cũng thích hoa mai. Thật vậy, sau một năm trời lao động, nhà nhà bắt đầu ngưng nghỉ để tận hưởng khoảnh khắc giao … Continue reading Cây mai vàng miền Nam có thể dùng chữa bệnh không? (Ochna integerrima)