Sơ bộ về đặc điểm và công dụng làm thuốc của đàn hương (hoàng anh hương)
Bạn có thể xem thêm các bài viết cùng chủ đề đàn hương như: Đàn hương, giá trị kinh tế và các hướng ứng dụng cơ bản Đàn hương, bạch chỉ phòng chống ôn dịch Đàn hương và các thang thuốc kết hợp Gỗ đàn hương – dấu ấn từ truyện Trương Chi – Mị Nương…
error: