Cam thảo Bắc, tác dụng chữa bệnh và những lưu ý khi dùng (Glycyrrhiza uralensis)
Cam thảo (hay cam thảo Bắc) là vị thuốc rất phổ biến trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được vị thuốc này và với một số đối tượng nhất định, dùng cam thảo lại còn gây hại. Vậy, nên hiểu như thế nào về tác dụng của cam thảo…